Pražané hodnotili kvalitu svého bydlení

Pražané hodnotili kvalitu svého bydlení

17. 3. 2015

Jsou obyvatelé Prahy spokojeni se svým bydlením a podle čeho určují jeho kvalitu? Právě na to hledal odpověď průzkum, který proběhl v těchto dnech.
Z výsledků vyplývá, že téměř polovina obyvatel hlavního města se svým bydlením spokojena není – se svým bydlením nejsou spokojení (47,9 %), chtěli by se přestěhovat (59,2 %), ale obávají se, že na to nemají (42,3 %). Právě to ukázal průzkum, které realizovala společnost STEM/MARK pro společnost FINEP.

“Potvrzuje to naše dřívější zjištění a zkušenosti, podle kterých je sice v Praze dostatek bytů, ale mnoho z nich nesplňuje očekávání současné populace. Jinak řečeno – Pražáci by rádi opustili panelové domy, z nichž některé jsou již roky za svou životností, a přestěhovali se do novostaveb. O změnu se však ani nepokusí, protože se obávají, že na ni nemají,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP. Jak dodává, právě tvrzení “na lepší bydlení nemám“ patří mezi nejčastější mýty. “Je mnoho variant řešení a obecně lze říci, že pokud to lidé nezkusí, nezjistí, zda nakonec nemohou na změně ještě vydělat,“ upozorňuje Pardubický.

Podle něj mnohdy kombinace prodeje stávajícího bytu s výhodnou formou nákupu nového na některou z forem úvěru či družstevního bydlení je efektivnější. “Je potřeba si uvědomit, že nové byty jsou obvykle ekonomicky efektivnější na provoz, a náklady na jejich udržování jsou výrazně nižší, než je tomu u starých budov,“ vysvětluje Pardubický. Díky tomu tak mohou spotřebitelé v měsíční úhradě platit méně než ve stávajícím bydlení.

Zajímavé je i zjištění, která kritéria jsou pro obyvatele podstatná při hodnocení kvality bydlení. Zásadní roli hraje lokalita – 78,9 % dotázaných uvedlo právě tento faktor jako hlavní pro jejich rozhodování. Velikost bytu hraje roli pro 63,4 % spotřebitelů, kvalita a zpracování bytu či stavby jsou podstatná pro 50,7 %. Podle vybavení bytu jeho kvalitu hodnotí jen necelých 40 % spotřebitelů. “Jednoznačně to ukazuje, že v trendech se přibližujeme západní Evropě, kde je běžné investovat do nemovitostí, které jsou na dobré adrese,“ komentuje výsledky Tomáš Pardubický.

Obyvatelé Prahy se zajímají především o to, zda je v místě zeleň, sociální vybavenost, dostupnost MHD, jaká je dopravní dostupnost vozem do centra města a také mimo město. “Výběr lokalit dnes hraje důležitou roli pro úspěšný prodej bytů, a i v následujícím období bude v Praze platit, že na dobré adrese se byt prodá snadno,“ dodává Tomáš Pardubický. Projevuje se navíc také to, že lidé si raději koupí menší byt v lepší lokalitě, než investovat stejné peníze do většího bytu v lokalitě s horší pověstí nebo občanskou vybaveností. Navíc spotřebitelé jsou stále vzdělanější a před nákupem bytu se soustředí také na zjištění maxima informací k širšímu okolí.

Více než polovina obyvatel Prahy bydlí se svými partnery či manželkami, necelých 20 % obývá byt s rodiči, naopak 14 % seniorů bydlí u dětí. “Dobrou vizitkou pro Pražany je jejich ochota pomoci s bydlením rodičům – 49,3 % z nich uvedlo, že by jim bylo ochotno pomoci při koupi nového bytu,“ uvádí Pardubický. Podle něj právě domy specializované na seniory mohou být v následujících letech potenciálem pro rozvoj. “Počet speciálně upravených domů či bytů je v Praze nedostatečný, stejně jako není dořešen celý systém péče o seniory v hlavním městě. Senioři tak často bydlí v bytech, které jsou velké a provozně náročné, především ale nevhodné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Přitom by mohli vhodnou investicí získat byt, který bude jejich potřebám vyhovovat, a navíc bude například v domě se stálou zdravotnickou péčí, možností roznosu jídla, ale také společenského vyžití,“ představuje možnosti dalšího rozvoje Pardubický. Podle něj je takové bydlení v zahraničí poměrně běžné. V České republice, respektive v Praze nicméně stále není zajištěna systematická podpora podobných projektů. “Je to škoda, protože podporou takových domů – například zajištěním zdravotní či sociální služby – by v důsledku ušetřil především stát, který by nemusel vydávat tolik peněz na domovy pro seniory, a naopak by podpořil jejich důstojné bydlení ve stáří,“ upřesňuje Pardubický. Jeho slova podtrhují další zjištění průzkumu – podle 77,5 % Pražanů má bydlení seniorů v hlavním městě špatnou úroveň.

Obyvatelé Prahy jsou také otevření možnosti koupit byt jako investici. Pozitivně odpovědělo v případě nákupu bytu pro své děti 54,9 % z dotázaných, jako investici pro sebe samé nákup realizovalo 57,7 % Pražanů. “Je to pochopitelné – za posledních dvacet let z hlediska investic nebyla větší jistota než kvalitní byty, které si svou hodnotu na trhu stále udržují a investované peníze zhodnocují. Navíc je možné takové byty pronajímat a tím si zajistit další příjem,“ zdůrazňuje Tomáš Pardubický. Ostatně – 80,3 % Pražanů je přesvědčeno o tom, že investice do bydlení je nejbezpečnější a nejjistější.

Pavla Temrová
Zdroj: http://Stavitel.iHNed.cz/…veho-bydleni

Napsat zprávu

Zanechte nám prosím své údaje, abychom vás mohli kontaktovat.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR